Copyright - Tahun Pelajaran 2018/2019

 

STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO PERIODE 2016-2018

 

No Nama / NIP JABATAN
1 Dra. Nusriwati, M.Pd Kepala Sekolah
NIP.19651015 199003 2 003
2 Suhasneli, S.Pd Waka Bidang Kurikulum
NIP.19680421 200501 2 003
3 Endang Saputri, S.Pd.I Waka Bidang Kesiswaan
NIP. 19800704 200312 2 002
4 Drs.Darmin Waka Bidang Fasilitas dan Lingkungan Hidup
NIP.19640918 199003 1 010
5 Alfitri Yusuf, S.Pd, M.Pd Waka Bidang Humastri
NIP.19750808 200501 1 005
6 Amri, S.Pd Ketua Jurusan Teknik Gambar Bangunan
NIP. 19580806 198603 1 011
7 Yeni Wisniarti, ST Ketua Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik
NIP. 19700124 200701 2 003
8 Mulyadi, S.Pd Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan
NIP.19750517 200604 1 014
9 Zulwandri, S.Pd Ketua Jurusan Teknik Pemesinan
NIP.19830908 200902 1 008
10 Afrizal,S.Pd                             Ketua Jurusan Geologi Pertambangan
NIP. 19680101 199403 1 010
11 Drs.Munizar Kepala Bengkel Teknik Gambar Bangunan
NIP. 19640720 199003 1 005
12 Tina Syofina, S.Pd Kepala Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik
NIP. 19760616 200501 2 005
13 Rinto Hutabarat, S.Pd Kepala Bengkel Teknik Kendaraan Ringan
NIP. 19831213 200902 1 002
14 Erni Susanti, S.Pd Kepala Bengkel Teknik Pemesinan
NIP. 19760522 200604 2 027
15 Drs.Firmansyah Kepala Bengkel Geologi Pertambangan
NIP.19620610 198903 1 009
16 Darlinawati, S.Pd Kepala Labor
NIP.19721120 199802 2 001
20 Efrianto, S.Pd Kepala Unit Produksi
NIP.19660205 199102 1 001
21 Lestari Ningsih, ST Kepala Pustaka
NIP. 19770611 200312 2 003